Image not available
Image not available
Image not available

novice


Zaključni posvet kampanje namenjen mladostnikom

Objavljeno: Tuesday, 6. March 2018


Včeraj je v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega RS Soča (URI – Soča) potekal zaključni posvet v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugam. Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Na posvetu, ki so se ga udeležili študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, so gostje spregovorili o rezultatih raziskave glede neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, in o praktičnih izkušnjah invalidov iz prometa. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je ob tem pripravilo demonstracijski poligon, kjer so lahko mladostniki preizkusili, kako zahtevno je premagovanje ovir z invalidskim vozičkom. 

Osrednja gosta posveta sta bila uspešna športnika invalida Gal Jakič in Nino Batagelj. Oba sta bila velika ljubitelja športa že preden sta pristala na invalidskem vozičku, a tudi to ju ni ustavilo, da se ne bi športno udejstvovala še naprej. Na splošno ugotavljata, da ju okolica sprejema brez večjih težav, tudi če sta kdaj zaprosila za pomoč, sta jo vedno dobila. A vendar pa je pri parkiranju ta slika še vedno drugačna. »Iz praktičnih izkušenj lahko povem, da izsledki raziskave držijo. Sam sem že doživel številne izgovore ljudi, ki so na parkirnem mestu za invalide neupravičeno parkirali, mnogokrat so me tako zaparkirali, da sem moral nekoga prositi za pomoč, ali pa prostih parkirnih mest enostavno ni bilo. A verjamem, da lahko z opozarjanjem, s tovrstnimi aktivnostmi naredimo pomemben premik,« je dejal Gal Jakič. Nino Batagelj ob tem dodaja, da je treba ljudi predvsem izobraziti o tem, da ima široko parkirišče za invalide ključno uporabno vrednost, saj lahko le tako na stežaj odpre vrata avtomobila in sestavi ali pospravi invalidski voziček. »Če to ni možno, je naš dostop do številnih lokacij zelo otežen. Marsikdaj so me že tudi zaparkirali – zgodi se, da med dva pravilno parkirana avtomobila na parkiriščih, rezervirana za invalide, nekdo neupravičeno parkira svoj avtomobil,« spregovori o svojih izkušnjah Nino.

              

Poligon z ovirami za praktični preizkus

Udeleženci posveta so se lahko v telovadnici na URI – Soča preizkusili tudi na poligonu z invalidskimi vozički. Ob različnih ovirah in na različnih podlagah so ugotavljali, s kakšnimi ovirami se invalidi običajno soočajo v vsakdanjem življenju. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je poleg poligona udeležencem prikazalo tudi nekaj pripomočkov, ki jih v vsakodnevnem življenju uporabljajo gibalno ovirani.

 

             


Interni posvet o problematiki parkiranja

Objavljeno: Thursday, 21. December 2017


V okviru ozaveščevalne kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM. Ne na mesta, rezervirana za invalide.« so se partnerji projekta in podporne organizacije udeležile internega strokovnega posveta o problematiki parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na posvetu so govorci spregovorili o trenutnih razmerah na tem področju, tako s strani upravičenih uporabnikov teh parkirišč kot s strani nadzornikov in drugih deležnikov.

Na posvetu so sodelovali Doc. dr. Aleš Bučar Ručman (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru), Sašo Rink (predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, Mestna občina Ljubljana), Mag. Roman Fortuna (vodja Mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana), Vesna Marinko (Javna Agencija RS za varnost prometa), Ivan Kapun (vodja sektorja prometne policije pri Generalni policijski upravi), Damijan Lazar (predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite), Gregor Gračner (podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite), Iztok Suhadolnik (predsednik Zveze društev za cerebralno paralizo – Sonček), Dane Kastelic (predsednik Zveze paraplegikov Slovenije) in Nataša Žgajnar (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije).

Gostje posveta so se strinjali, da je treba razmere na parkiriščih, rezerviranih za invalide, ustrezno nagovoriti, saj niso urejene tako, kot bi si želeli. Pri tem so uporabniki teh parkirišč izpostavili predvsem potrebo po ozaveščanju družbe o potrebah in pravicah invalidov, ki bo na tak način postala bolj strpna. Izpostavili so tudi nekaj primerov dobre prakse, ki dokazuje, da se s pravim pristopom da doseči pomembne spremembe.

Internemu posvetu bo v okviru kampanje sledil še zunanji posvet za vse zainteresirane javnosti, predvidoma pa bo potekal v mesecu marcu 2018.

 


Ob mednarodnem dnevu invalidov

Objavljeno: Thursday, 30. November 2017


NEUPRAVIČENO PARKIRANJE NA MESTIH ZA INVALIDE JE NESPREJEMLJIVO

Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, bodo Fakulteta za varnostne vede, Javna agencija RS za varnost prometa in Mestna občina Ljubljana nadaljevali s kampanjo in spremljajočimi aktivnostmi »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, ki vključuje tako ozaveščanje širše javnosti o neopravičenosti in posledicah parkiranja na mestih rezerviranih za invalide, strokovne posvete in tudi poostren nadzor nad neupravičenim parkiranjem. Kampanji se je pridružilo kar 24 slovenskih občin, od tega vseh 11 mestnih občin.

Ob tej priložnosti je Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) pozvala občine k poostrenemu nadzoru razmer na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. Za pobudo so se na AVP odločili na podlagi rezultatov raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana. »Že ob predstavitvi rezultatov raziskave smo izpostavili, da so razmere glede parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, zaskrbljujoče. Število kršitev je zelo veliko, poseben signal pa daje podatek, da skoraj 30 odstotkov kršiteljev neupravičeno parkiral na mestih, rezerviranih za invalide tudi takrat, ko so v neposredni bližini prosta druga parkirana mesta. Gre za dejanje, ki je v nasprotju s formalnimi pravili in tudi družbenimi normami oz. je nemoralno. Gre za sebičnost, ki oškoduje tiste, ki jim takšna parkirna mesta sploh omogočijo mobilnost,« je izpostavil vodja raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman.

Na pobudo AVP o poostrenem nadzoru nad neupravičenim parkiranjem v čim večjem številu občin, se je odzvalo 24 slovenskih občin, od tega vseh 11 mestnih občin, ki bodo poostren nadzor izvajale v prvih dveh tednih decembra. Mag. Igor Velov, direktor AVP je ob tem podaril: »Neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, nazorno prikazujejo nizek nivo kulture v prometu, pomanjkanje strpnosti in tudi solidarnosti. V projektu ozaveščamo, seznanjamo ljudi s posledicami takšnih kršitev, žal pa pri nekaterih posameznikih notranji moralni mehanizmi niso dovolj in učinkuje le zunanji nadzor in kazen. Čas za poostren nadzor je primeren, saj gre za december, ko se število obiskov javnih prireditev poveča, več pa je tudi obiskov nakupovalnih središč.«

Nadzor tudi v Mestni občini Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana bodo v prvi polovici meseca decembra izvajali intenziven nadzor nad upravičenostjo parkiranja na parkirnih prostorih za invalide. Intenzivni nadzor bodo izvajali v mestnem središču in v okolici večjih nakupovalnih središč, kjer najpogosteje prihaja do tovrstnih kršitev. »Ker se zavedamo problematike neupravičenega parkiranja na označenih parkirnih prostorih za invalide, v Mestni občini Ljubljana nadzor izvajamo ves čas, posebno pozornost pri svojem delovanju pa namenjamo prav najranljivejšim udeležencem v cestnem prometu. Zato se z veseljem odzovemo različnim preventivnim akcijam, s katerimi meščane še dodatno ozaveščamo o pravilnem vedenju ter nagovarjamo k spoštovanju različnosti in skrbi do sočloveka,« je dejal mag. Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva na Mestni občini Ljubljana.

 

Občine, kjer se bo izvajal poostren nadzor:

 • Ajdovščina
 • Apače
 • Celje
 • Gornja Radgona
 • Kamnik
 • Koper
 • Kranj
 • Lendava
 • Ljubljana
 • Maribor
 • Mokronog
 • Murska Sobota
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Piran
 • Prevalje
 • Ptuj
 • Slovenj Gradec
 • Slovenska Bistrica
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Šentjur
 • Trbovlje
 • Velenje


Varovanje človekovih pravic v prometu

Objavljeno: Thursday, 16. November 2017


15. novembra 2017 sta Avto moto društva Slovenija avto v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije organizirala okroglo mizo, na kateri so govorci spregovorili o vprašanju človekovih pravic v prometu. Na okrogli mizi so sodelovali Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS; Dragana Trivundža Tomanić, Javna agencija RS za varnost prometa; mag. Ivan Kapun, vodje sektorja prometne policije; doc.dr. Aleš Bučar Ručman, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru; Franc Možina, predstavnik Sveta za preventive in vzgojo v cestnem prometu MOL in Manuel  Pungertnik, inštruktor varne vožnje ter vodja šole vožnje AMZS. Sogovorniki so bili enotnega mnenja, da udeleženci v prometu, podobno kot na drugih področjih življenja, vse prepogosto želijo uresničevanje svojih pravic, velikokrat pa pozabljajo na svoje dolžnosti in pravice drugih: »Brez upoštevanja dolžnosti udeležencev v prometu ne more biti niti pravic,« je izpostavila varuhinja človekovih pravic in dodala, da moramo biti udeleženci strpni drug do drugega, hkrati pa potrebujemo tudi ustrezno znanje o ravnanju in obnašanju v prometu.

Izobraževanje in osveščanje je ključno

Dr. Bučar Ručman je na okrogli mizi predstavil kampanjo »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«  Pri raziskavi je izpostavil predvsem zaskrbljujoče podatke o številu opazovanih kršitev in druge spremljajoče podatke. Dodal je še, da pot do izboljšanja prometne kulture ni povišanje glob za prekrške: »Če je kazen pravična oziroma če jo družba dojema kot pravično in če so globe izterljive, ni nujno, da so te pretirano stroge, bo kazen dosegla svoj namen.«

 

Več na:

https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2017-11-15-pravice-v-prometu-brez-upostevanja-dolznosti-ne-more-biti-pravic

http://amdsai.com/wp/?page_id=452


Predstavili smo rezultate raziskave

Objavljeno: Tuesday, 26. September 2017


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana izvedla raziskavo o (ne)upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide. Raziskava je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana pripravila ozaveščevalno kampanjo, s katero partnerji želijo dolgoročno spreminjati vedenje voznikov v Sloveniji.

Ugotovitve raziskave kažejo, da so razmere, povezane z neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide zaskrbljujoče in da uradna statistika močno podcenjuje resnost problema. V opazovanem času je bilo na vseh parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, zabeleženih 608 parkiranih vozil, med njimi pa je bilo kar 63 odstotkov takšnih, ki niso imela ustrezne invalidske kartice. Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih presegel celo 90 odstotkov. Raziskava je med drugim definirala tudi tipični profil kršitelja: to je moški, star med 30-50 let, njegova vrednost vozila je med 1.000 in 5.000 evri, na parkirnem mestu, rezerviranem za invalide, se je zadržal do 15 minut, bil je sam v vozilu in imel slovensko registrsko tablico. »Študija je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov. Izkazalo se je, da gre pri neupravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, najpogosteje za nespoštovanje norm v najširšem družbenem razredu. Ne drži mit, da to počnejo samo vozniki najdražjih vozil, saj podatkih o ocenjeni vrednosti vozil kažejo, da največ kršitev povzročijo vozniki srednjega razreda, nadalje pa je iz ocenjene starosti vozil mogoče videti, da je vozni park kršiteljev preslikava voznega parka v Sloveniji. Z drugimi besedami – ne gre za aroganco ekonomske elite, ampak splošen družben problem« je dejal nosilec raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman iz Fakultete za varnostne vede Univerza v Mariboru.

Ozaveščevalna kampanja bo nagovarjala problematiko parkiranja invalidov

Na osnovi raziskave so partnerji projekta pripravili projekt, ki bo pod sloganom »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« sistematično obravnaval problematiko neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Partnerji želijo s projektom izpostaviti zaskrbljujoče rezultate raziskave, ki nakazujejo na nizko raven spoštovanja družbenih norm in pomanjkanje temeljne solidarnosti do invalidov. Cilj je ozaveščati o problematiki parkiranja invalidov in s tem tudi vplivati na izboljšanje razmer v prometu in širši družbi. Partnerji bodo pripravili aktivnosti, s katerimi bodo nagovarjali različne ciljne skupine in prek njih skušali vplivati na dolgoročno spreminjanje kulture voznikov v Sloveniji.

Javna agencija RS za varnost prometa, ki z izvajanjem različnih ukrepov že spodbuja udeležence v prometu k odgovornejšemu vedenju in spoštovanju predpisov, opozarja, da kršenje tako preprostih pravil, kot je neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, kaže na velik problem obnašanja v prometu. »Parkirna mesta, označena za invalide, so namenjena samo njim. Če so vozniki tako egoistični v razmerju do teh ljudi in kršijo tako jasna, preprosta in enostavna pravila, potem me skrbi, kako se ti vozniki obnašajo na cesti. Zato vozniki, ker ne morete prevzeti njihove invalidnosti, jim ne jemljite niti parkirišč,« je dodal Mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa.

Z obravnavano problematiko invalidov in ostalih oseb z oviranostmi se v Ljubljani poleg Mestnega redarstva MOL in Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. ukvarja tudi Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana (SOAKO), ki deluje kot županovo posvetovalno telo. Sašo Rink, vodja Sveta, je povedal: »Kršitve kažejo na splošno pomanjkanje empatije in družbene zavesti o tem, da tovrstna parkirna mesta niso sama sebi namen in jih invalidi nujno potrebujejo za svoje dostojno gibanje v družbi. Meni, da to ni zgolj simptom generalne ignorance pravil v prometu, marveč v velikem delu posledica splošne atomiziranosti družbe, v kateri je najpomembnejši posameznik sam, potrebe sočloveka pa so, žal, mnogokrat zapostavljene«.

Številne invalidske organizacije podprle projekt

V projektu so dodano vrednost in potrebo po ozaveščanju prepoznale tudi invalidske organizacije. Podporo projektu so tako že izrazile Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, URI-SOČA in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. »Parkiranje pred vrati je bilo že od nekdaj prestiž in privilegij pomembnih oseb. Z razvojem družba pa ta “privilegij pripada invalidom”, ki pa ni povezan s prestižem,  ampak je povezan z lažjo in hitrejšo dostopnostjo do cilja. Invalid mora pri odprtih vratih svojega avtomobila, predno se presede na invalidski voziček, le te ga predhodno sestaviti. Široko parkirišče za invalide ima le tako svojo uporabno vrednost, ki pa si jo drugi neinvalidi večkrat neupravičeno prilastijo, le invalidnosti jim ne vzame nihče,« je še dodal Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-POK.

 

 


Predstavitev rezultatov raziskave in ozaveščevalne kampanje

Objavljeno: Saturday, 16. September 2017


V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra 2017, bodo Fakulteta za varnostne vede, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija RS za varnost prometa predstavile izsledke raziskave o neupravičenem parkiranju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide in ozaveščevalno kampanjo z naslovom »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM. Ne na mesta, rezervirana za invalide.«

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 18. septembra 2017, ob 12.30 v ljubljanski Mestni hiši (Mestni trg 1, Rdeča dvorana).

O raziskavi in kampanji bodo spregovorili:

 • doc. dr. Aleš Bučar Ručman, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
 • mag. Igor Velov, Javna agencija RS za varnost prometa
 • Sašo Rink, Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana
 • Damijan Lazar, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
 • Gal Jakič, paraolimpijec

Zbrane na dogodku bo pozdravil podpornik kampanje, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Pridružite se nam in sodelujte v kampanji!