Image not available
Image not available
Image not available

Parkiraj izgovore drugam!

Ne na mesta, rezervirane za invalide.


Slika ni na voljo

Podpirajo nas


Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljo
Slika ni na voljonovice


POSVET: DRUŽBENA VKLJUČENOST INVALIDOV IN PRAVICA DO MOBILNOSTI

Objavljeno: Thursday, 2. December 2021


Na Fakulteti za varnostne vede UM izvajamo projekt o družbeni vključenosti/izključenosti invalidov s telesnimi in senzoričnimi okvarami v Sloveniji. Zanima nas, kakšno vlogo imajo pri tem mobilnost oz. dostopnost prometne infrastrukture, urejenost prometa in dostopnost objektov v javni rabi, ali poleg infrastrukturnih dejavnikov na družbeno izključevanje/vključevanje invalidov vplivajo tudi medosebni odnosi, ali so invalidi žrtve diskriminacije, kakšne so psihološke posledice družbenega izključevanja invalidov in kakšne strategije uporabljajo za soočanje z družbeno izključenostjo.

V sklopu projekta na svetovni dan invalidov organiziramo posvet, ki bo 3. 12. 2021 s pričetkom ob 9.00 uri potekal preko spleta z uporabo aplikacije Zoom.

PROGRAM:

9.00 – 10.15:

 • Pozdravni nagovor:
  • izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
  • Michael J Marble, public diplomacy officer, Ambasada Združenih držav Amerike
 • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic: Mobilnost in pravica invalidov do družbene vključenosti je človekova pravica
 • Jože Hribar, direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa:Vloga AVP pri zagotavljanju mobilnosti invalidov
 • dr. Gašper Krstulović, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani: Socialni model invalidnosti, izzivi in težave invalidov
 • mag. Ana Petrovič, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča: Psihološke težave invalidov in družbena vključenost
 • Sašo Rinkpredsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestna občina Ljubljana: Delovanje SOAKO in pristop MOL k večji vključenosti invalidov v družbo

10.15 – 10.30: Odmor

10.30– 12.00:

 • izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Danijela Frangež, doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje: Predstavitev Raziskovalnega poročila o družbeni vključenosti invalidov in pravici do mobilnosti (2021)
 • Hannah Pennington, paralimpijka, Team USA, in zdravstvena strokovnjakinja, Diagnostic Medical Sonographer: Življenje in vključenost invalidov v družbo – izkušnje iz ZDA
 • Gal Jakič, slovenski paralimpijec in  IT strokovnjak: Osebne izkušnje, družbena vključenost in mobilnost
 • Zaključna razprava

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko na https://1ka.arnes.si/mobilnost.

Projekt sofinancira Ambasada Združenih držav Amerike.

Vabljeni k udeležbi.