Image not available
Image not available
Image not available

Kontakt


Raziskovalna dejavnost

Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

doc. dr. Aleš Bučar Ručman

ales.bucar@fvv.uni-mb.si

Odnosi z javnostmi

Agencija Taktik

Nina Lemež

nina.lemez@taktik.si