Image not available
Image not available
Image not available

doc. dr. Aleš Bučar Ručman


Aleš Bučar Ručman je zaposlen na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru kot docent s področja sociologije. Ukvarja se s sociologijo odklonskosti, pri čemer njegov raziskovalni fokus vključuje analize različnih oblik odklonskosti, delovanje formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva, posebej pa je osredotočen na povezavo med migracijami in kriminaliteto. Je avtor dveh znanstvenih monografij, zadnja Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in predsodkov je bila izdana pri Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU. Aleš Bučar Ručman je avtor in soavtor strokovnih monografij, poglavij v zbornikih in številnih znanstvenih člankov. Bil je mentor številnim študentom pri izdelavi njihovih zaključnih del. Predaval je na univerzah v tujini, pri svojem delu pa tudi aktivno sodeluje s tujimi raziskovalci.

O raziskavi»