Image not available
Image not available
Image not available

Partnerji projekta Parkiraj izgovore drugam!


FVV

Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je zavezana k odličnosti v izobraževalnem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu na področju varstvoslovja. Ključno prispeva k razvoju znanosti in kot odgovoren deležnik sooblikuje politike na področju varnosti. S poudarjanjem varnosti kot poslovne funkcije krepi gospodarsko uspešnost ter prispeva h kakovosti in blaginji bivanja v Sloveniji. Temeljno vodilo fakultete je družbena odgovornost in prenos kompetenc na študente varnostnih ved za strokovno, etično in zakonito ter konkurenčno delovanje.

FVV »

MOL

Mestna občina Ljubljana

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 288.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Mestna občina Ljubljana (MOL) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom Mestne občine Ljubljana v skladu z zakonom in drugimi predpisi, obenem pa ureja vsa področja bivanja in delovanja v občini. Podpirajo raznovrstne projekte, pri čemer imajo poseben posluh za družbeno odgovorne in ozaveščevalne aktivnosti, zlasti tiste, ki puščajo pomemben pečat v mestu.

MOL »

AVP RS

Javna agencija RS za varnost prometa

Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja institucija za varnost prometa. Njeno poslanstvo je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtnih žrtev in telesno poškodovanih udeležencev). Poslanstvo in cilje agencija dosega z izvajanjem ukrepov iz zakonodaje, nacionalnega programa in drugih aktov ter s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture.

AVP RS »

Agencija Taktik

Agencija Taktik

Agencija Taktik je specializirana družba za svetovanje, načrtovanje in izvajanje celovitih programov na področju komunikacijskega menedžmenta in odnosov z javnostmi. Svoje strokovno znanje, kreativnost in izkušnje sodelavci agencije Taktik, ki so izkušeni praktiki odnosov z javnostmi, pretvarjajo v učinkovite programe odnosov z zaposlenimi, potrošniki, novinarji, gospodarstveniki in drugimi, za naše naročnike relevantnimi javnostmi. Izvedba družbeno odgovornih in ozaveščevalnih aktivnosti so dodana vrednost agencije, saj so jih v letih svojega delovanja izvedli že mnogo. Nekatere med njimi so jim prinesle tudi ugledne nagrade na področju komunikacijske odličnosti in učinkovitosti.

Agencija Taktik »