Image not available
Image not available
Image not available

PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.


O raziskavi 2018


Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je bila pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana oktobra 2018 opravljena ponovna obširna raziskava o parkiranju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. Ugotovitve raziskave podajajo vpogled v veljavnost oz. spoštovanje formalnih in neformalnih družbenih norm in solidarnosti v družbi, dodatno pa merijo uspešnost ozaveščevalne kampanje »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«

Namen raziskave 2018


 • oceniti učinkovitost ozaveščevalne kampanje »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«,
 • dobiti natančen vpogled v dogajanje na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide,
 • ugotoviti pogostost nepravilnega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide,
 • ugotoviti profil voznikov, ki neupravičeno parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide,
 • ugotoviti, kako dolgo so vozila neupravičeno parkirana na rezerviranih mestih.

Potek raziskave 2018


Raziskava je vključevala neposredno opazovanje 43 parkirnih mest, rezerviranih za invalide, na 9 lokacijah v Ljubljani. Opazovana parkirna mesta so bila izbrana glede na ugotovitve raziskave v letu 2015, ko je bil na teh mestih zabeležen največji promet oziroma parkiranje vozil. Opazovana parkirna mesta se nahajajo ob ulicah v središču Ljubljane, pred zdravstvenim domom (ZD Ljubljana Center), v nakupovalnih središčih (BTC in City Park, ter nakupovalno središče Supernova na Rudniku). Leta 2015 je bilo na teh lokacijah 42 rezerviranih parkirnih mest, leta 2018 pa 43.


OPOZORILO: podatki za leto 2015, navedeni spodaj, se nekoliko razlikujejo od podatkov predstavljenih v zavihku za celotno raziskavo za leto 2015. V raziskavi 2018 smo nadzorovali izbrana parkirna mesta in zato so vse primerjave narejene s ponovnim izračunom podatkov za leto 2015 za iste lokacije, ki so bile vključene v raziskavo leta 2018.


Bistvena prednost terenske raziskave v primerjavi s podatki o kršitvah, ki jih imajo zbrane nadzorstvene institucijah (Mestno redarstvo, Policija), je ta, da je z raziskavo omogočen vpogled v sivo polje teh kršitev (neregistrirane primere kršitev), dodatno pa je omogočena tudi primerjava z raziskavo leta 2015. Opazovalci so v dvojicah štiri dni po tri ure (skupaj 12 ur) neprestano opazovali točno določena parkirna mesta in dobili vpogled v dejansko dogajanje na teh mestih. Opazovanje je potekalo od 9. do 12. oktobra 2018 med 15.00 in 18.00 uro. Dodatna prednost terenske raziskave je bila, da so bili opazovalci za razliko od formalnih nadzornikov neprepoznavni, saj niso bili v uniformah in so bili vedno odmaknjeni od opazovanega parkirnega mesta vsaj 10 metrov. V raziskavi je sodelovalo 62 opazovalcev in 2 nadzornika. S pomočjo neposrednega terenskega opazovanja so zbirali podatke o dogajanju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. To mesto sta v raziskovanem obdobju neprestano nadzorovala vsaj dva opazovalca, ki sta ločeno zbirala podatke o dogajanju.

2015 2018
Müller BTC 2 2
BTC Hala A 3 2
Citypark garažna hiša PR 9 8
Citypark garažna hiša 2. nad 9 9
Miklošičeva 2 5
Drama 3 3
Rimska (Pod Lipo) 2 2
ZD Metelkova 2 2
Supernova 10 10

Glavne ugotovitve raziskave 2018


V opazovanem času je bilo na vseh parkirnih mestih rezerviranih za invalide zabeleženih 296 parkiranih vozil. Med vsemi parkiranimi vozili je bilo 126 (43 %) takšnih, ki niso imela nameščene ustrezne invalidske kartice in 170 (57 %), takšnih, ki so invalidsko kartico imeli.

Slika ni na voljo

V primerjavi z letom 2015 je bilo 2018 število kršitev na opazovanih parkirnih mestih bistveno nižje. Leta 2015 so bile na 42 parkirnih mestih na istih lokacijah zabeležene v 12 urah kar 302 kršitve, medtem ko je bilo leta 2018 na istih mestih in 43 parkirnih mestih v 12 urah zabeleženih 126 kršitev. Število kršitev je bilo leta 2018 za 58% manjše kot leta 2015.

Slika ni na voljo
Slika ni na voljo

Med kršitelji je bilo bistveno več moških (92 oz. 74 %) kot žensk (32 oz 26 %). Razmerje med moškimi in ženskimi kršitelji se je v primerjavi z letom 2015 minimalno spremenilo (2015 je bilo na teh mestih ženskih kršiteljic moških kršiteljev 77 %, žensk pa 23 %, n=271).

Slika ni na voljo

Največ kršiteljev je bilo v skupini 30-50 let (61 % vseh kršiteljev), sledijo starejši od 50 let (26 % vseh kršiteljev) in mlajši od 30 let (12 % vseh kršiteljev).

Slika ni na voljo

V primerjavi z letom 2015 je delež kršiteljev znatno upadel v kategoriji mlajših od 30 let (iz 23 % leta 2015 na 12 % leta 2018). Zmanjšal se je tudi delež kršiteljev v starosti 30-50 let (iz 63 % leta 2015 na 61 % leta 2015). Povečal pa se je delež starejših kršiteljev (iz 15 % leta 2015 na 26 % leta 2018).

Slika ni na voljo

Razlike med lokacijami so zelo velike. Na 4 lokacijah (parkiranje ob cesti v središču mesta) je delež kršiteljev 50% ali več, na eni lokaciji pa v vsem času opazovanja ni prišlo do kršitve. Na vseh lokacijah je stanje boljše v primerjavi z letom 2015.

Slika ni na voljo

Večina voznikov, ki so neupravičeno parkirali na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je po parkiranju ostala v bližnji okolici vozila (44 % kršiteljev), nekateri so ostali v vozilu (29 %) oz. zapustili tudi okolico vozila (28 %). Na osnovi teh podatkov je mogoče sklepati na zavedanje kršitve pri voznikih, ki ostajajo v bližini vozila oz. v vozilu. Vozniki, ki so imeli v vozilih invalidsko kartico, so v veliki večini zapustili vozilo in njegovo okolico (89 %).

Slika ni na voljo
Slika ni na voljo

Med vozniki, ki so neupravičeno parkirali na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, so prevladovala kratkotrajna parkiranja (79 % kršitev traja do 15 minut). Vozniki vozil z invalidsko kartico so najpogosteje parkirali vozilo za dalj časa (več kot 56% jih parkira za dalj kot 30 minut).

Slika ni na voljo

Če so leta 2015 kršitelji so na invalidska mesta najpogosteje parkirali v primerih, ko okoli invalidskega parkirnega mesta ni bilo prostih drugih (»običajnih«) parkirnih mest (75,3 %), se je leta 2018 to spremenilo. Najpogostejše je do kršitev prišlo, ko so bila v bližini prosta več kot 3 »običajna« parkirna mesta (41,6 % kršitev). Ko so bila vsa parkirna mesta razen invalidskih zasedena, se je zgodilo 37,6 % kršitev. Ko je bilo v neposredni bližini prostih od 1 do 3 nerezerviranih parkirnih mest pa prišlo do 20,8 % kršitev.


Slika ni na voljo

Ugotovitve primerjave 2015-2018


 • upada število kršitev (-58 %) in delež kršiteljev (iz 65% leta 2015 na 43 % leta 2018),
 • povečuje se število (+6 %) in delež upravičene uporabe (iz 35 % leta 2015 na 57 % leta 2018),
 • povečuje se število (+6 %) in delež upravičene uporabe (iz 35 % leta 2015 na 57 % leta 2018),
 • zmanjšuje se delež mladih kršiteljev (pod 30 let) (-12 %),
 • stanje je boljše na vseh opazovanih lokacijah, vendar daleč od idealnega – še vedno 43 % neupravičenih parkiranj na rezerviranih parkirnih mestih in od tega največ tudi takrat ko so v neposredni bližini prosta več kot 3 »običajna« mesta (41,6 % kršitev),
 • še vedno prevladujejo moški kršitelji, ki v večini neupravičeno parkirajo za kratek čas (kršitve do 15 minut so predstavljale 79 % vseh kršitev), velika večina kršiteljev ostaja v vozilu oziroma v njegovi okolici (73 %).

Slika ni na voljo
O raziskovalcu»