Image not available
Image not available
Image not available

Interni posvet o problematiki parkiranja

Objavljeno: Thursday, 21. December 2017


V okviru ozaveščevalne kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM. Ne na mesta, rezervirana za invalide.« so se partnerji projekta in podporne organizacije udeležile internega strokovnega posveta o problematiki parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na posvetu so govorci spregovorili o trenutnih razmerah na tem področju, tako s strani upravičenih uporabnikov teh parkirišč kot s strani nadzornikov in drugih deležnikov.

Na posvetu so sodelovali Doc. dr. Aleš Bučar Ručman (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru), Sašo Rink (predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, Mestna občina Ljubljana), Mag. Roman Fortuna (vodja Mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana), Vesna Marinko (Javna Agencija RS za varnost prometa), Ivan Kapun (vodja sektorja prometne policije pri Generalni policijski upravi), Damijan Lazar (predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite), Gregor Gračner (podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite), Iztok Suhadolnik (predsednik Zveze društev za cerebralno paralizo – Sonček), Dane Kastelic (predsednik Zveze paraplegikov Slovenije) in Nataša Žgajnar (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije).

Gostje posveta so se strinjali, da je treba razmere na parkiriščih, rezerviranih za invalide, ustrezno nagovoriti, saj niso urejene tako, kot bi si želeli. Pri tem so uporabniki teh parkirišč izpostavili predvsem potrebo po ozaveščanju družbe o potrebah in pravicah invalidov, ki bo na tak način postala bolj strpna. Izpostavili so tudi nekaj primerov dobre prakse, ki dokazuje, da se s pravim pristopom da doseči pomembne spremembe.

Internemu posvetu bo v okviru kampanje sledil še zunanji posvet za vse zainteresirane javnosti, predvidoma pa bo potekal v mesecu marcu 2018.