Image not available
Image not available
Image not available

KAMPANJI NAGRADA PRIZMA ZA KOMUNIKACIJSKO ODLIČNOST

Objavljeno: Tuesday, 28. May 2019


Na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi (SKOJ), kjer Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) že tradicionalno podeljuje nagrade Prizma za odličnost komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi, je eno od petih podeljenih nagrad prejela kampanja »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Strokovna komisija je nagrado partnerjem projekta – Javni Agenciji RS za varnost prometa, Fakulteti za varnostne vede (Univerza v Mariboru), Mestni občini Ljubljana in agenciji Taktik podelila v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov.

Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Je edino tovrstno priznanje slovenskim strokovnjakom in ne pomeni zgolj komunikacijske odličnosti, temveč izraža tudi strokovnost, znanje, ustvarjalnost in učinkovitost na področju stroke odnosov z javnostmi ter širše.

Partnerji kampanje so ob podpori agencije Taktik na podlagi rezultatov raziskave o (ne)upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih za invalide pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana oblikovali ozaveščevalno kampanjo »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, s katero so skušali spreminjati vedenja voznikov v smeri zmanjšanja števila neupravičenih parkiranj na parkirnih mestih za invalide. Raznolike aktivnosti kampanje, usmerjene na slovenske voznike, so doprinesle k uspehu – po zaključku so namreč z raziskavo zabeležili 58-odstotno zmanjšanje kršitev na parkirnih mestih za invalide. Projekt je ustvaril tudi edinstveno partnerstvo med stroko, raziskovalci in invalidskimi organizacijami, v medijih pa je zgolj v sedmih mesecih ustvaril več kot 100 medijskih vsebin.